Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. „Dzieciaki Mleczaki”,
sfinansowanym ze środków Funduszu Promocji Mleka

I. Dane placówki

II. Dane nauczyciela zgłaszającego się do projektu

III. Liczba dzieci zgłoszonych do projektu

IV. Oświadczenia nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, zamieszczonych w niniejszej deklaracji przez Polską Izbę Mleka do nawiązywania kontaktu z uczestnikiem projektu pt. „Dzieciaki Mleczaki” w celach realizacji oraz informacji związanych z udziałem w projekcie.
Wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie przez Polską Izbę Mleka wizerunku na potrzeby prowadzonego projektu pt. „Dzieciaki Mleczaki” w formie fotografii, wykonanych w związku z realizowanym projektem, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej projektu pod adresem www.dzieciakimleczaki.pl, Facebooku programu, mediach społecznościowych lub w materiałach promujących program.
Informuję, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin projektu pt. „Dzieciaki Mleczaki” dostępny na stronie www.dzieciakimleczaki.pl, a także, że zapoznałem/am się i akceptuję klauzulę Informacyjną na temat danych osobowych, opisaną w §2 Regulaminu projektu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Mleka, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 7/23 w Białymstoku, w celu udziału oraz po jej zakończeniu w celach informacyjno-promocyjnych w projekcie pt. „Dzieciaki Mleczaki”. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przepisz kod: