Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. „Dzieciaki Mleczaki”

I. Dane placówki

II. Dane nauczyciela zgłaszającego się do projektu

III. Liczba dzieci zgłoszonych do projektu

IV. Oświadczenia nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, zamieszczonych w niniejszej deklaracji przez Polską Izbę Mleka do nawiązywania kontaktu z uczestnikiem projektu pt. „Dzieciaki Mleczaki” w celach realizacji oraz informacji związanych z udziałem w projekcie.
Wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie przez Polską Izbę Mleka wizerunku na potrzeby prowadzonego projektu pt. „Dzieciaki Mleczaki” w formie fotografii, wykonanych w związku z realizowanym projektem, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej projektu pod adresem www.dzieciakimleczaki.pl, Facebooku programu, mediach społecznościowych lub w materiałach promujących program.
Informuję, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin projektu pt. „Dzieciaki Mleczaki” dostępny na stronie www.dzieciakimleczaki.pl, a także, że zapoznałem/am się i akceptuję klauzulę Informacyjną na temat danych osobowych, opisaną w §2 Regulaminu projektu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Mleka, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 7/23 w Białymstoku, w celu udziału oraz po jej zakończeniu w celach informacyjno-promocyjnych w projekcie pt. „Dzieciaki Mleczaki”. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przepisz kod: